Zwaarwerkregeling transport en logistiek: cao-partijen zijn het eens

CAO 05-10-2021
Zwaarwerkregeling transport en logistiek: cao-partijen zijn het eens

Cao-partijen hebben een overeenkomst bereikt over de regeling om eerder te kunnen stoppen met werken bij zware beroepen in de sector transport en logistiek. Het is de bedoeling dat de zwaarwerkregeling per 1 januari 2022 ingaat en eindigt op 31 december 2025. FNV maakt de hoofdlijnen bekend.

Zwaarwerkregeling transport en logistiek: cao-partijen zijn het eens

In de cao beroepsgoederenvervoer, die dit jaar is afgesloten en algemeen verbindend is verklaard, is een tijdelijke regeling overeengekomen met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025 die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 tot en met 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hiervoor maximaal een premie van 0,75 procent over het sv-loon af te dragen. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling worden in 2021 nadere afspraken gemaakt. De werkgroep heeft de regeling inmiddels op hoofdlijnen uitgewerkt. De komende tijd moeten er nog allerlei zaken worden uitgewerkt. Er wordt een stichting opgericht die de regeling gaat uitvoeren: de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer.

Doelgroep voor zwaarwerkregeling

De zwaarwerkregeling is bedoeld voor werknemers uit de geboortejaren 1955 tot en met september 1961 met een zwaar beroep én met ten minste 20 dienstjaren in de sector. Ook moet de deelnemer op 1 januari 2021 werken in de sector in een zwaar beroep. De deelnemer mag de uitkering uit de regeling niet combineren met betaald werk. De deelnemer ziet af van recht op een WW-uitkering. Afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer wordt het criterium van 20 dienstjaren aangepast naar boven of naar beneden. De stichting evalueert periodiek of aanpassing mogelijk is.

Zware beroepen

Onder een zwaar beroep vallen de operationele functies in de functiegroepen A tot en met E, inclusief kraanmachinisten in functiegroep F en G. Onder deze functiegroepen vallen: chauffeurs, medewerkers logistiek en magazijn, heftruckchauffeurs, kraanmachinisten, koeriers, verhuizers en andere werknemers werkzaam in de technische dienst.

Hoogte uitkering

Vanaf 1 januari 2022 kan de deelnemer maximaal 36 maanden en minimaal zes maanden voor zijn AOW-datum deelnemen. De uitkering is € 1.847 bruto per maand (2021). Afhankelijk van de financiële middelen van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer wordt de RVU-uitkering jaarlijks geïndexeerd.

Budget

Bij het inrichten van de regeling hebben cao-partijen een prognose gemaakt van het aantal deelnemers. Wanneer dat overschreden wordt, zal de regeling voor toekomstige deelnemers aangepast worden.

Het is de bedoeling dat medewerkers zich vanaf 1 november kunnen aanmelden. De details hierover zijn op dit moment nog niet bekend.

Personen die tot de doelgroep behoren, kunnen zich door een consulent van het pensioenfonds laten adviseren over de regeling in combinatie met vervroegde pensionering. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken bij het pensioenfonds.