Vrachtwagenchauffeurs: kwaliteitseisen nemen toe

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben er de afgelopen twintig jaar voor gezorgd dat werken vaak intensiever is geworden. Voor onder anderen thuiszorgmedewerkers, leerkrachten in het basisonderwijs en vrachtwagenchauffeurs is de werkdruk toegenomen. 

Vrachtwagenchauffeurs: kwaliteitseisen nemen toe| Routiers
Vrachtwagenchauffeurs: kwaliteitseisen nemen toe| Routiers
Vrachtwagenchauffeurs hebben te maken met meer druk en agressie in het verkeer.

Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University dat is gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM. De toegenomen werkdruk blijkt te maken te hebben met een complexe wisselwerking tussen onder meer werk, de beroepsbeoefenaren en de maatschappelijke context.

Vrachtwagenchauffeurs: meer drukte en agressie

Onderzoekers Sjanne Marie van den Groenendaal, Charissa Freese en Marc van Veldhoven constateren in hun onderzoek dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan werknemers. Leerkrachten staan voor vollere klassen en werken met een complexer digitaal leerlingenvolgsysteem. Thuiszorgmedewerkers krijgen steeds minder tijd om hun werk te doen. Vrachtwagenchauffeurs hebben te maken met meer drukte en agressie in het verkeer en orderpickers lijken soms in snelheid te moeten concurreren met robots.

Emotionele belasting

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve eisen aan hun taken nemen toe, evenals de emotionele belasting, aldus de onderzoekers. Daardoor worden stressbestendigheid, mensenkennis, conflicthantering en communicatieve vaardigheden in alle beroepen steeds belangrijker. Daarnaast krijgen werknemers te maken met steeds meer veeleisende klanten, collega’s en leerlingen door veranderende maatschappelijke waarden en normen.

Voorkomen van extra werkdruk

Met de conclusies uit het onderzoek kan meer gefundeerd worden nagedacht over het voorkomen van extra werkdruk of een burn-out. Een mogelijke oplossing is extra scholing om met digitale systemen of andere technologische ontwikkelingen om te gaan. 

De onderzoekers adviseren werkgevers en arbodiensten om de intensivering van het werk bespreekbaar te maken. Door systematisch aandacht te besteden aan veranderingen kan er tijdig actie ondernomen worden en kan een negatieve impact van de verandering wellicht beperkt worden. Daarnaast raden ze aan om te kijken of aangeboden hulpbronnen ook als zodanig door werknemers ervaren worden en zouden sommige werknemers baat kunnen hebben bij ondersteuning op het gebied van conflicthantering en communicatievaardigheden.

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.