TOP-coachaanpak moet fysieke overbelasting tegengaan

27-07-2021
TOP-coachaanpak moet fysieke overbelasting tegengaan

Ongeveer 40 procent van de chauffeurs kan of wil niet blijven werken tot aan het pensioen. De belangrijkste reden daarvoor is dat zij het werk fysiek te zwaar vinden. Om fysieke overbelasting tegen te gaan, zijn afspraken gemaakt in het convenant TOP-coachaanpak voor de logistieke sector.

TOP-coachaanpak moet fysieke overbelasting tegengaan

Op 22 juli ondertekenden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en  ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex het convenant, waarmee zij afspraken maken over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting.

Aan de slag met TOP-coachaanpak 

Deze TOP-coachaanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting. De TOP-coachaanpak stelt hiertoe gidsen beschikbaar die expertise en begeleiding op maat kunnen bieden aan de TOP-coaches van de sectoren en bedrijven. Dit varieert van hulp bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot aan het invoeren en borgen van oplossingen.

Campagne ‘Hoe TOP werk jij?’

In Nederland hebben twee op de vijf werknemers te maken met lichamelijk belastend werk, zoals te zwaar tillen. In totaal lijden 460.000 werknemers daardoor aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup. Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, maar levert werkgevers en de maatschappij jaarlijks ook hoge kosten op. 

Om hier aandacht voor te vragen startte het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2020 de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’. Deze campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Focal Point Nederland en de Europese campagne ‘Gezond werk: verlicht de last!’ en verschillende campagnepartners uit sectoren die te maken hebben met relatief veel fysiek zwaar werk. 

Een integrale strategie

“We zijn blij dat evofenedex de aanpak van fysieke belasting bij handels- en productiebedrijven prioriteit geeft en dat we samen optrekken om lichamelijke belasting duurzaam aan te pakken”, aldus Heidi Boussen, directeur Gezond en Veilig Werken bij het ministerie. “Ondernemersverenigingen en brancheorganisaties hebben een belangrijke rol in het agenderen van het onderwerp en bedrijven te faciliteren om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan.”

Sander Nieuwenhuizen, senior manager bij evofenedex, vult aan: “Om van het magazijn een veilige en gezonde werkplek te maken, is een integrale strategie nodig die gedrag, leiderschap en cultuur borgt. Dat is vooral via de Code Gezond en Veilig Magazijn al jaren de inzet van evofenedex en de TOP-coachaanpak past daar goed in. We stellen onze adviseurs ter beschikking om bedrijven te helpen bij het organiseren en verankeren van een duurzame aanpak van fysieke belasting op de werkvloer.”

Ook op de website van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zijn tips te vinden om het werk in transport en logistiek zo veilig en gezond mogelijk uit te voeren.