Tevredenheidsonderzoek onder vrachtwagenchauffeurs

Rijkswaterstaat voert op dit moment een tevredenheidsonderzoek uit onder vrachtwagenchauffeurs, die gebruikmaken van de wegen waar Rijkswaterstaat beheerder van is.

Tevredenheidsonderzoek onder vrachtwagenchauffeurs| Routiers
Tevredenheidsonderzoek onder vrachtwagenchauffeurs| Routiers

Op deze manier wil het uitvoerend agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzicht verkrijgen in de mate van tevredenheid van de vrachtwagenchauffeur als weggebruiker en welke (nieuwe) wensen er bij hen leven.

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden onder andere gebruikt om de tevredenheid op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren door concrete acties uit te voeren.

Meedoen aan het tevredenheidsonderzoek

‘Hoe oordeelt u als vrachtwagenchauffeur over de doorstroming en informatievoorziening op de wegen waar u vaak rijdt?’ ‘In welke mate bent u tevreden over de veiligheidssituatie overdag op parkeerplaatsen met tankstation en zonder tankstation?’ Onder andere deze vragen komen in de enquête aan bod.

Rijkswaterstaat nodigt alle vrachtwagenchauffeurs uit, die in de afgelopen twee weken minstens eenmaal op de Nederlandse auto(snel)wegen hebben gereden, om deel te nemen aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten.

Reden van het onderzoek

Rijkswaterstaat wil klantgericht en wendbaar inspelen op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften. Dit houdt in dat het agentschap handelt vanuit de behoeften van het publiek en de weggebruiker.

Dit vergt naast kennis over het gebruik van de netwerken ook kennis over de wensen en meningen van het publiek. Rijkswaterstaat gebruikt deze beleving van het publiek voor het gefundeerd inzetten van verbeteringen op basis van publiekssignalen.

Naast het signaleren van concrete verbeterpunten worden ook langjarige reeksen opgebouwd rondom de ontwikkeling van de tevredenheid.

Ga hier naar de enquête.

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Routiers nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.