Renault Trucks schrapt banen in Frankrijk

Coronacrisis 19-06-2020
Renault Trucks schrapt banen in Frankrijk

Na een jarenlange hoge vraag waarbij klanten hun wagenpark massaal hebben vernieuwd, ziet Renault Trucks door de wereldwijde economische crisis na Covid-19 de vraag naar industriële voertuigen teruglopen. Als gevolg daarvan kondigde de fabrikant, dochteronderneming van de Volvo Group, aan 463 banen te schrappen in Frankrijk om zo het concurrentievermogen te herstellen en groei op lange termijn veilig te stellen. De maatregelen hebben vooralsnog alleen betrekking op het hoofdkantoor in Frankrijk, waardoor de werknemers bij de importeur in Beesd hun banen kunnen behouden.

Renault Trucks schrapt banen in Frankrijk

Renault Trucks schrapt banen in Frankrijk

De economische crisis na Covid-19 zal naar zeggen van het bedrijf een sterke en blijvende impact hebben op de resultaten van Renault Trucks. Renault Trucks verwacht een sterke daling van de vrachtwagenmarkt in 2020 en denkt niet dat de economische activiteit op korte en middellange termijn zal terugkeren naar het niveau van voor de crisis. Het bedrijf ondervindt momenteel al de effecten van de economische kwetsbaarheid van de transportsector en voorspelt een aanhoudende verlaging van de klantvraag. Het directe gevolg van deze situatie is een aanzienlijke omzetdaling. Om deze daling te compenseren en in de toekomst te kunnen blijven investeren, streeft de Franse truckfabrikant naar kostenbesparing.

Aanpassen aan lagere marktvraag

Renault Trucks is van plan haar organisatie aan te passen aan een lagere marktvraag en de transformatie te versnellen, waarbij de nadruk ligt op de ervaring van klanten en chauffeurs en de energietransitie. De te nemen maatregelen kunnen inhouden dat het personeelsbestand in Frankrijk met 463 functies wordt verminderd. Alleen kantoorpersoneel zou door de ingreep worden getroffen. Tegelijkertijd overweegt Renault Trucks om nieuwe banen te creëren door bepaalde activiteiten te outsourcen, wat de omvang van het banenverlies zou verminderen. “Het aanpassen van onze organisatie en het verlagen van onze kosten is absoluut noodzakelijk voor de duurzaamheid van ons bedrijf en die van onze partners en leveranciers”, legt Bruno Blin, President van Renault Trucks SAS, uit. “Onze wil is om uitsluitend te vertrouwen op vrijwillige vertrekmaatregelen en interne herschikking, en dus geen gedwongen ontslagen te nemen.”

Nauw samenwerken

Om deze doelstelling te bereiken, zal het management van Renault Trucks nauw samenwerken met de representatieve vakbonden aan een raamovereenkomst voor het geplande project voor personeelsaanpassing in de vorm van een collectieve contractuele beëindigingsregeling. Dit project zou ook vergezeld gaan van interne vaardighedenoverdracht en bijscholingsmaatregelen om de fabrikant in staat te stellen de nieuwe uitdagingen van zijn industrie het hoofd te bieden.