Ook CNV Vakmensen en De Unie akkoord met nieuwe cao

Ook CNV Vakmensen en De Unie akkoord met nieuwe cao

Na het akkoord met FNV Transport en Logistiek over de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, is ook CNV Vakmensen alsnog akkoord gegaan. Tevens heeft de vakbond De Unie laten weten dat hun leden hebben ingestemd met het eindbod, aldus TLN.

Ook CNV Vakmensen en De Unie akkoord met nieuwe cao

De nieuwe cao, met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, houdt onder meer een loonsverhoging in van 10% in drie stappen. Per 1 januari 2024 worden de lonen bij schalen A tot en met H en de bruto toeslagen verhoogd met 4%, per 1 juli 2024 met 2% en per 1 januari 2025 nog eens met 4%. Ook de verblijfskosten worden op deze manier verhoogd.

Evenals FNV was CNV niet blij met het eindbod van de werkgevers in december. Nadat het eindbod door de vakbonden was voorgelegd aan de achterban, stemden de FNV-leden tot verbazing van CNV in met het eindbod. De leden van CNV stemden in eerste instantie tegen het eindbod. Maar meldt CNV op haar website eind december: "Hiermee is wel sprake van een nieuwe CAO tussen de werkgevers en vakbond FNV. Vakbond CNV ziet geen mogelijkheden voor een beter resultaat en heeft aan de leden gevraagd of ze als vakbond toch de nieuwe CAO namens de werknemers mag ondertekenen." Daarmee zijn de CNV-leden akkoord gegaan.

Lees ook: CAO: ontevreden FNV aanvaardt eindbod