‘Nijpend personeelstekort remt vooral het wegtransport’

Personeelstekort remt voor steeds meer bedrijven de groei; vooral in het wegtransport, want chauffeurs zijn nog nooit zo schaars geweest. De krapte leidt dit jaar ook tot hogere loonkosten, die samen met de hogere brandstofprijzen en duurder materieel voor hogere tarieven voor het vervoer over de weg gaan zorgen. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Research.

‘Nijpend personeelstekort remt vooral het wegtransport’| Routiers
‘Nijpend personeelstekort remt vooral het wegtransport’| Routiers

Met een sterke vraag naar (online bestelde) goederen van consumenten en een sterke opleving van de internationale handel en industriële vraag, was het afgelopen jaar voor veel transport- en logistiekbedrijven boven verwachting goed. Dit heeft eerdere terugval in het goederentransport over weg, water en door de lucht meer dan goedgemaakt. Het wereldwijde containervervoer en het sterke herstel in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen laten dit ook zien. Dit jaar volgt er rustiger vaarwater met minder groei, al blijft het in pakketvervoer met een fors groter volume voorlopig hoogtij.

Personeelstekort in wegtransport

Personeel wordt steeds schaarser in transport en logistiek en dit knelt op steeds meer vlakken. In het derde kwartaal van 2021 telde de transport- en logistieksector een record van 53 vacatures op elke 1.000 werknemers, maar in het wegtransport ligt dit nog ruim twee keer zo hoog. In het derde kwartaal van 2021 stonden volgens het UWV 11.650 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs open; dit komt neer op één vacature per acht werkenden.

Doordat een op de drie chauffeurs ouder is dan 55 en de instroom de uitstroom nauwelijks bijhoudt, loopt de druk op. Bovendien staat de efficiëntie inzet onder druk staat door hoger ziekteverzuim en Europese regelgeving. Als gevolg hiervan zal de krapte in 2022 eerder toe dan afnemen.

Hogere transportprijzen

Hogere loonkosten, opgelopen brandstofprijzen en hogere kosten van materieel zorgen in 2022 voor bredere prijsdruk in transport. Inefficiëntie door verstoorde toeleveringsketens komt hier nog bij. De extreme containertarieven in de zeevaart zijn weliswaar niet representatief voor de sector, maar ook het wegvervoer voor klanten in onder andere retail, bouw en industrie wordt naar verwachting duurder.

Sectoreconoom Rico Luman: “Een sterke kostenfocus in combinatie met versnippering van vervoerders maakt het in de wegtransportsector nooit eenvoudig om hogere prijzen door te berekenen, maar dit zal in de huidige krappe markt beter dan in het verleden gaan lukken.”

Lees hier ING’s outlook over de sector transport en logistiek.

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Routiers nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.