Nieuwe logistieke bereikbaarheidskaart Utrecht

05-06-2023
Nieuwe logistieke bereikbaarheidskaart Utrecht

Vervoerders kunnen vanaf nu ritten naar de binnenstad van Utrecht voorbereiden via de nieuwe logistieke bereikbaarheidskaart. Deze kaart geeft advies op maat.

Nieuwe logistieke bereikbaarheidskaart Utrecht

Door het kenteken van het voertuig in te vullen kan je zien welke wegen je met dat voertuig kunt rijden zonder onverwachte verbodsborden.. De kaart is in samenwerking met de gemeente Amsterdam ontwikkeld.  

Utrecht is een stad met eeuwenoude werf- en straatkelders, smalle straten, bruggen en dijkwegen. Maar ook zijn meerdere gebieden alleen toegankelijk voor voetgangers. Dit alles maakt het dat er op verschillende plekken verboden en beperkingen gelden voor verkeer. Die verboden en beperkingen worden met veel borden aangewezen en dat zorgt ervoor dat goederenvervoerders soms goed moeten zoeken of en hoe ze op een bestemming komen (‘zoekverkeer’).  

Maatwerk

Met deze nieuwe bereikbaarheidskaart kunnen vervoerders vooraf bekijken hoe ze op hun plaats van bestemming kunnen komen. Utrecht had hier al een kaart voor, maar deze was verouderd en had veel minder mogelijkheden. De nieuwe kaart biedt veel maatwerk. Op basis van kenteken, hoogte voertuig en toevoegen van oplegger/aanhanger krijgt de vervoerder een reisadvies op maat. Wethouder Eva Oosters: “We hebben in Utrecht veel ondernemers, waarbij het natuurlijk van groot belang is dat zij goed bevoorraad kunnen worden. Met deze nieuwe kaart dragen we bij aan de toegankelijkheid van de Utrecht en het duurzaam en efficiënt bevoorraden.” 

Samenwerking  

De gemeente Amsterdam heeft de techniek achter de kaart ontwikkeld. Op basis daarvan is de Utrechtse variant gemaakt. Er wordt gebruikgemaakt van landelijke databronnen, waardoor het voor vervoerders ook meer eenduidig werkt, of ze nu naar Amsterdam of Utrecht reizen. En dit maakt het voor andere gemeenten ook gemakkelijker om een dergelijke kaart te implementeren. Amsterdam en Utrecht werken nauw samen om deze kaart door te ontwikkelen voor de eigen steden en de rest van Nederland.  

Robbert Janssen, projectleider van het project “Data voor Logistiek” vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, moedigt het initiatief van de gemeenten Utrecht en Amsterdam aan: “Het is een mooie ontwikkeling dat data van wegbeheerders en het Nationale Wegenbestand gebruikt wordt. De informatie biedt inzicht aan logistieke partijen over de geldende toegangsbeperkingen en ontheffings- en vergunningsverplichtingen. Dit helpt om onze steden duurzaam en efficiënt te bevoorraden." 

Doorontwikkelen 

Samen met andere overheden en bedrijven willen wij de kaart verder ontwikkelen. De goederenvervoerders gaan hun routes door verschillende steden makkelijker kunnen plannen. We verbeteren de data in het Nationale Wegenbestand en de beperkingen en verboden van gemeenten zijn in één keer zichtbaar. Hierdoor zijn de kwetsbare delen van de weg beter beschermd. 

De bereikbaarheidskaart is te vinden via: https://kaart.nationaalwegenbestand.nl/bereikbaarheid