‘Leeftijdsbestendig personeelsbeleid is essentieel’

Vak & Kennis 06-07-2022
‘Leeftijdsbestendig personeelsbeleid is essentieel’

Omdat chauffeurs ‘vergrijzen’ en tot hun 67ste moeten doorwerken, hebben zij alle belang bij een zogeheten leeftijdsbestendig personeelsbeleid bij hun werkgever. Het doel hiervan is chauffeurs vitaal, met plezier en vanuit vakmanschap hun pensioen te laten halen en een hoog verzuim te voorkomen.

 

Anita Hestens

‘Leeftijdsbestendig personeelsbeleid is essentieel’

Leeftijdsbestendig personeelsbeleid, wat is dat eigenlijk? “Dat is personeelsbeleid dat rekening houdt met de veranderende omstandigheden in het leven van chauffeurs”, verklaar Daphne van Paassen. “In de praktijk heeft dit méér te maken met de persoonlijke fase waarin iemand zich bevindt dan met een harde leeftijdsgrens. Daarom spreken we ook van levensfasebewust personeelsbeleid.”

‘Leeftijdsbestendig personeelsbeleid is essentieel’

Van Paassen is adviseur duurzame inzetbaarheid bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), dat een webinar organiseerde over dit onderwerp. Het onderwerp is zeer actueel, gezien de vergrijzing en het grote chauffeurstekort. Ook blijkt uit onderzoek van STL dat maar liefst 44 procent van de werknemers in de sector transport en logistiek aangeeft níét door te kunnen werken tot aan het pensioen. Bovendien maakt een helder personeelsbeleid een bedrijf een aantrekkelijke werkgever. En dat is een must als het nieuwe chauffeurs wil aantrekken.

‘Leeftijdsbestendig personeelsbeleid is essentieel’
Daphne van Paassen: “Uit onderzoek blijkt dat 44 procent van de werknemers in de sector transport en logistiek aangeeft níet door te kunnen werken tot aan het pensioen.”

Leeftijdsbestendig personeelsbeleid

Eén aspect van een leeftijdsbestendig personeelsbeleid is dat werk en privé in balans moeten zijn. “Dat is heel belangrijk”, stelt Adri Buitenhuis, casemanager en praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er) bij STL. “Als iemand vaak ziek is, kan er sprake zijn van een onbalans tussen werk en privé. Die onbalans kan tot verzuim leiden. En als iemand fysieke klachten krijgt door overbelasting, kunnen die al snel leiden tot drie maanden verzuim, wat erg veel geld kost. Als een chauffeur minder kan werken, kan soms het verzuim beperkt blijven. Het kan daarbij gaan om een dag minder of minder uren per dag. Vaak hoor ik uit de praktijk dat chauffeurs aan hun werkgever niet durven vragen om minder uren of minder dagen te werken. Zij vinden het lastig om hierover in gesprek te gaan met hun werkgever. Vooral omdat er al zo’n groot tekort aan chauffeurs is. Dat geldt zowel voor ouderen die soms meer behoefte hebben aan vrije tijd of hersteltijd als ook voor jongeren die tegenwoordig vaak een papadag willen als zij kinderen hebben. Soms gaat het om het verminderen van het werk in de avonden, eventueel tijdelijk zoals bij een scheiding.” Buitenhuis erkent dat dit soms lastig kan zijn voor de planning en de bezetting. 

Aandacht voor chauffeurs

Bij een bedrijf zijn vaak de mogelijkheden om minder te werken vastgelegd in beleid. “Dat is meestal onderdeel van het arbobeleid, waar ook onder meer de mogelijkheden voor loopbaan en persoonlijke ontwikkeling in staan”, vertelt Remco Keus, adviseur preventie bij STL. “Het is goed dat chauffeurs bij het opstellen van dat beleid worden betrokken. Vervolgens moet de werkgever duidelijk maken aan de chauffeurs dat er een beleid is en met hen hierover in gesprek gaan. Dat laatste is het allerbelangrijkste: aandacht voor de chauffeurs. Werkgevers doen er goed aan om erachter te komen wat zij nodig hebben. Probeer als werkgever, leidinggevende of personeelsfunctionaris signalen op te pikken als een chauffeur minder goed functioneert, vaak ziek is of bijvoorbeeld meer schade rijdt. Communiceer als werkgever vooral wat de mogelijkheden zijn en ga als chauffeur hiernaar op zoek.” 

Esther Huls: “Aandacht voor de chauffeurs is heel belangrijk, daar worden zij blij van.” (Foto: Petra Holland).

Stinkende best

Esther Huls, hr-manager bij Dasko Groep in Almelo en Zwolle, bevestigt dat aandacht voor de chauffeurs heel belangrijk is. “Van aandacht worden zij blij. Heb oog voor hen. Weet wat er speelt op de werkvloer en hoe het met hen gaat. In deze krappe arbeidsmarkt moet je als werkgever je stinkende best doen om chauffeurs binnenboord te houden. Gelukkige chauffeurs zijn de beste chauffeurs. Vroeger was een goede chauffeur een chauffeur die zestig uur per week werkte. Maar een chauffeur die één of twee dagen beschikbaar is, is ook een goede chauffeur. De directie ziet dat ook. Dat is wel een kentering. Wat die aandacht voor de chauffeurs ons heeft gebracht? Gelukkige chauffeurs en een lager verzuim. Die aandacht begint bij leidinggevenden, die hun voelsprieten moeten uitzetten om bij signalen in gesprek te gaan om verzuim te voorkomen. Luister als werkgever naar je mensen en laat voelen dat zij gehoord worden. Je kunt niet alles oplossen, maar vaak kom je wel een heel eind. Natuurlijk is er beperkte tijd, maar maak hier tijd voor vrij, want dat gaat je iets brengen. Als hr-afdeling ondersteunen wij dit.” 

Lees ook: Wat een transportbedrijf wil zien in een cv van een chauffeur

Beproefde aanpak

Volgens STL is het belangrijk voor bedrijven om structureel aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Van Paassen: “Veel bedrijven zien het nut en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid zeker inzien. Hiermee bedoelen we dat chauffeurs vitaal, met plezier en vanuit vakmanschap hun werk doen, in een sociaal veilige werkomgeving – nu en in de toekomst. Vaak starten zij met een losse interventie en dan ebt dat weer weg. Hoe je blijvend aan de slag blijft met dit thema, daar helpt STL de sector bij. We hebben een beproefde aanpak ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid binnen een bedrijf wortel te laten schieten. Deze aanpak neemt het bedrijf als vertrekpunt, bouwt op de goede zaken en gaat aan de slag met de aandachtspunten. We hebben onlangs trajecten geëvalueerd en bedrijven zijn enthousiast over de aanpak. Je schept als bedrijf de context die maakt dat mensen optimaal met hun inzetbaarheid aan de slag kunnen. Hoe hou je het vol, hoe hou je het levend en appelleer je aan de eigen regie van chauffeurs?”

Regelingen voor levensfasebewust beleid:

– Zwaarwerkregeling beroepsgoederenvervoer;
– Pitstop: persoonlijk opleidingsbudget van  3.000 (ook voor jongeren);
–  MDIEU: Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden;
hiermee ondersteunt het kabinet sectoren die investeren
in duurzame inzetbaarheid. STL heeft deze subsidie aangevraagd
en daarvan bekostigt STL dienstverlening op het gebied van
duurzame inzetbaarheid voor werkgevers en werknemers.
Meer informatie: stl.nl/werkgevers. Of neem per e-mail
contact op met Daphne van Paassen: [email protected].