ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden aan

Nieuws 11-02-2021
ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden aan

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft de overschrijding van rij- en rusttijden in het wegvervoer en fraude met de tachograaf sinds deze maand scherper. Reden voor de aanscherping is dat de ILT ziet dat ondernemers en chauffeurs de wet blijven overtreden en hierbij steeds naar andere vormen en manieren van fraude zoeken.

ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden aan

Bij wegcontroles kan voortaan over een langere periode worden beboet bij constatering van ernstige overtredingen van de rij- en rusttijden. Hierdoor wordt de pakkans op overtredingen tijdens wegcontroles aanzienlijk groter. Daarnaast past dit bij een meer geharmoniseerde handhaving in Europese lidstaten. In andere Europese landen is verder terug in de tijd kijken tijdens wegcontroles namelijk al gebruikelijk. Bij manipulatie met de tachograaf kunnen zowel de transportonderneming als de vrachtwagenchauffeur worden beboet.

ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden aan

ILT controleert rij- en rusttijden

Vrachtwagen- en buschauffeurs zijn verplicht dagelijks rust te nemen van elf uur achter elkaar en één keer per week een wekelijkse rust van gemiddeld 45 uur. De naleving van de regels voor de rij- en rusttijden controleert de ILT aan de hand van de data die worden opgeslagen op de tachograaf. Tot nog toe keek de ILT naar de overtredingen vanaf de laatst genoten dagelijkse rusttijd en werd enkel beboet voor heterdaad overtredingen van de rij- en rusttijden. Sinds 1 februari beboet de ILT voor ernstige overtredingen van de rij- en rusttijden vanaf de laatst genoten wekelijkse rusttijd. Als een chauffeur in deze periode een ernstige overtreding heeft begaan, zoals een veel te korte dagelijkse rusttijd, loopt de onderneming het risico hiervoor alsnog een boete te krijgen.

Pakkans op heterdaad

“Voorheen keken we tijdens wegcontroles voor wat betreft overtredingen maximaal een dag terug”, aldus Hans Drijer, senior inspecteur wegvervoer. “Tijdens bedrijfsinspecties beoordelen we namelijk de naleving van de rij- en rusttijden over een langere periode. Maar omdat de pakkans op heterdaad tijdens wegcontroles erg klein is, kwamen overtreders in sommige gevallen weg met – soms zeer ernstige – overtredingen. Door nu ook tijdens wegcontroles verder terug in de tijd te kijken en te handhaven en te beboeten, trekken we bovendien de handhaving binnen Europa gelijker.”

Inname bestuurderskaart

Een gemanipuleerde tachograaf zorgt voor een onjuiste registratie van de rij- en rusttijden op de bestuurderskaart. Als tijdens een wegcontrole manipulatie met de tachograaf wordt ontdekt, riskeert zowel de transportonderneming als de chauffeur een boete (respectievelijk € 10.375 en € 1.500). Het blijkt echter dat dit niet afdoende is om tachograaffraude uit te bannen. Daarom lopen chauffeurs die in een vrachtwagen met een gemanipuleerde tachograaf rijden, vanaf nu het risico hun bestuurderskaart kwijt te raken als er op heterdaad wordt geconstateerd dat er technisch wordt gemanipuleerd met de tachograaf. Inname van de bestuurderskaart betekent dat de chauffeur tijdelijk niet op een vrachtwagen of bus met een digitale tachograaf mag rijden.

Bedrijfsinspecties

Bij een bedrijfsinspectie wordt bij fraude een boete opgelegd aan de werkgever. De ervaring leert dat chauffeurs vaak niet op de hoogte zijn van deze boetes en zich deels niet verantwoordelijk voelen voor de overtredingen. “Dat is per 1 februari veranderd”, stelt Drijer. “Als we constateren dat de chauffeur een duidelijke rol heeft gehad of een handeling heeft verricht waardoor het mogelijk was om te manipuleren met een bestuurderskaart of de tachograaf, dan riskeert hij die boete van € 1.500.”

De ILT verwacht dat door de aanscherping in de handhaving de bereidheid van chauffeurs om mee te werken aan fraude zal afnemen en dat ze tegelijkertijd eerder bereid zullen zijn om bij de inspectie melding te maken van fraude. “Dat komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede”, zegt Drijer. “Het is tevens goed voor een gelijk speelveld – eerlijke concurrentie – en het draagt uiteindelijk bij aan goede werkomstandigheden voor de chauffeur.”