Handhaving verbod rookruimtes krijgt uitstel tot 1 april 2020

Wegrestaurant 30-10-2019
Handhaving verbod rookruimtes krijgt uitstel tot 1 april 2020

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid stelt de handhaving van het verbod op rookruimtes uit tot 1 april 2020. Hier hebben de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland voor gepleit.

Handhaving verbod rookruimtes krijgt uitstel tot 1 april 2020

Duizenden mkb-ondernemers en hun gemeenten hebben nu voldoende tijd om tot werkbare oplossingen te komen en de overlast te beperken.

Handhaving verbod rookruimtes krijgt uitstel tot 1 april 2020

Verbod op rookruimtes

Onder sommige horecaondernemers heerst er onduidelijkheid over wat het verbod op rookruimtes voor hen betekent en wat de gevolgen zijn. Blokhuis vraagt de NVWA om de komende tijd te gebruiken om de ondernemers te informeren, onder andere door het uitreiken van een flyer met daarin vragen en antwoorden. Ook KHN en andere brancheorganisaties gaan deze flyer verspreiden.

Daarnaast zal de NVWA de komende tijd bij reguliere controles ondernemers aanspreken die nog een rookruimte hebben. “Heldere communicatie naar de horecaondernemers over de uitspraak is van groot belang. Ik wil dat zij zo goed mogelijk begrijpen wat de uitspraak voor ze betekent,” zegt Blokhuis.

Naleving verbod is ingewikkeld

Horecabedrijven, waaronder wegrestaurants, hebben veel geïnvesteerd in een ruimte waar hun gasten kunnen roken. Ondernemers willen zich inzetten om het verbod met zo min mogelijk overlast voor anderen goed na te leven, maar dat is best ingewikkeld. Rokers willen naar buiten, maar dit kan al gauw tot overlast en meer problemen voor de openbare orde en veiligheid leiden.

Dankzij dit uitstel zal de uitvoering van het verbod een stuk soepeler verlopen, verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland.