Groter gevaar van slaapapneu bij beroepschauffeurs

29-04-2019
Groter gevaar van slaapapneu bij beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs hebben een grotere kans op slaapapneu en slaperigheid. Doordat zij jaarlijks vele tienduizenden kilometers op de weg zitten, vormen ze een hoger risico voor de verkeersveiligheid.

Groter gevaar van slaapapneu bij beroepschauffeurs

Veel beroepschauffeurs willen zich niet laten onderzoeken op slaapapneu, omdat ze vrezen dat ze bij ontdekking, hun vrachtwagen drie maanden moeten laten staan. Extra aandacht voor (de gevaren van) slaapapneu bij beroepschauffeurs is dan ook hard nodig, vindt het CBR. Keurend artsen zijn in de unieke positie om hen te wijzen op de grote risico’s die hiermee gepaard gaan. Dit zal ertoe bijdragen dat meer vrachtwagenchauffeurs zich laten behandelen. Voor het grootrijbewijs geldt dat de chauffeur goedgekeurd kan worden, nadat er drie maanden een geslaagde behandeling is geweest.

Groter gevaar van slaapapneu bij beroepschauffeurs

Slaperigheid overdag

Slaapapneu of Obstructief Slaap Apneu Syndroom leidt tot ademstilstanden tijdens de slaap. Veel mensen met slaapapneu hebben overdag last van overmatige slaperigheid of moeheid. Of ze vallen plotseling in slaap zonder er iets aan te kunnen doen. Om veilig te kunnen rijden, moet iemand altijd alert zijn en snel reageren op plotselinge gebeurtenissen. Ook moet de bestuurder goed overzicht houden. Als iemand apneu heeft, kan hij dat door de slaperigheid overdag misschien minder goed. Daarom zijn er geschiktheidseisen vastgelegd in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie

Informatie over welke stappen iemand met slaapapneu kan doorlopen om een rijgeschiktheidsverklaring te verkrijgen is HIER te vinden.