Een bedrijf ontvangt een boete voor een meeneemheftruck die langer is dan 1,20 m zonder dat er een aanvullende verklaring getoond kan worden. Is deze boete terecht?

Experts 18-04-2018
Een bedrijf ontvangt een boete voor een meeneemheftruck die langer is dan 1,20 m zonder dat er een aanvullende verklaring getoond kan worden. Is deze boete terecht?

Ja. De uitsteek van meeneemheftrucks is geregeld in artikel 5.18.12 lid 6 van de Regeling Voertuigen. Op basis van dit artikel is zonder aanvullende voorwaarden een maximale uitsteek van 1,20 m toegestaan. Een grotere uitsteek tot 1,50 m is enkel toegestaan indien er een verklaring aanwezig is waarin wordt aangetoond dat het voertuig of de combinatie in onbeladen toestand (met uitsluitend de meeneemheftruck achterop) aan de wettelijke vereiste (minimale) aslasten en schoteldruk voldoet. Deze bepaling is al sinds 2008 verplicht. Genoemde verklaring kan worden opgesteld door de fabrikant van het voertuig, de leverancier van de heftruck of de carrosseriebouwer. Per 1 januari 2018 zijn er strengere eisen van kracht voor de hoogte van meeneemheftrucks.