Consortium yDrive voor ontwikkeling elektrische aandrijflijn

Truck & Lading 21-06-2022
Consortium yDrive voor ontwikkeling elektrische aandrijflijn

Het conventioneel wegtransport kan in de praktijk tot 20 procent brandstof besparen als het gebruik gaat maken van opleggers met elektrische aandrijving. Een consortium van zes organisaties slaat daarom de handen ineen voor de ontwikkeling van een elektrische aandrijflijn voor opleggers in het goederenvervoer over de weg. Onder de naam yDrive willen de partijen een aandrijvingstechniek ontwikkelen om het verbruik verder terug te dringen en een bijdrage te leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen.

Consortium yDrive voor ontwikkeling elektrische aandrijflijn

Met het project yDrive wordt ingezet op het elektrificeren van een conventionele oplegger. yDrive bestaat uit een elektrisch aangedreven as, een oplaadbare accupakket, kingpinsensor en een slimme controller die zowel met als zonder communicatie met de vrachtwagen functioneert. Met deze technologie ontstaat een hybride combinatie waarbij tijdens vertragen en bergafwaarts rijden remenergie wordt geregenereerd en opgeslagen in een accu van de oplegger. Tijdens het optrekken wordt de energie uit de accu gebruikt om de oplegger aan te drijven. Hierdoor wordt de vrachtwagen ondersteund om van zijn plaats te komen en verbruikt hierdoor minder brandstof. De vrachtwagen kan hierdoor met een kleinere motor worden uitgerust. yDrive kan tevens als ‘range extender’ dienen voor BEV- of FCEV-vrachtwagens.

Klimaatwinst door yDrive

De technologie heeft een groot besparingspotentieel, aldus de initiatiefnemers. Het project mikt op een CO2- en brandstofreductie van 20 procent in stadsdistributie, 15 procent in regionale distributie en 10 procent bij lange afstandsvervoer. Jaarlijks worden er gemiddeld 12.500 nieuwe opleggers geregistreerd in Nederland en meer dan 200.000 in Europa. Het complete wagenpark in Europa is zelfs groter dan drie miljoen opleggers. Het goederenvervoer over de weg is verantwoordelijk voor circa 9 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Indien het gehele wagenpark met yDrive uitgevoerd zou worden, kan er meer dan 1 procent van de totale CO2-uitstoot worden gereduceerd met een product wat zichzelf moet terugverdienen binnen de economische levensduur van de oplegger.

Het consortium bestaat uit Econogy, Drive Line Systems (DLS), V-Tron, TNO, THT New Cool en RAI Vereniging. Project yDrive wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en de regeling DKTI-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De DKTI is een regeling om de verduurzaming van het wegvervoer te stimuleren.