Snellere keuringsprocedure beroepschauffeurs

21-11-2018
Snellere keuringsprocedure beroepschauffeurs

Bedrijfsartsen kunnen vanaf nu het keuringsverslag voor een CDE-rijbewijs online indienen. In samenwerking met ZorgDomein heeft het CBR daarvoor een artsenportaal geopend dat snelle, veilige, digitale communicatie tussen arts en CBR mogelijk maakt. Hiermee zet het CBR een grote stap in de vernieuwing van de onlinedienstverlening.

Snellere keuringsprocedure beroepschauffeurs

Met het nieuwe artsenportaal kan het CBR de hele keten volledig digitaal laten verlopen. Van aanvraag van de klant, verwijzing naar een arts, terugkoppeling van de keuringsarts tot en met het besluit van het CBR. Dit werkt veel sneller en voorkomt ook vertraging door onduidelijkheden.

Snellere keuringsprocedure beroepschauffeurs

Digitale keuringsverslagen

De mogelijkheid om online verslagen in te dienen, stelt het CBR in eerste instantie alleen beschikbaar aan de bedrijfsartsen die keuringen verrichten voor beroepschauffeurs (grootrijbewijs). Als dit goed verloopt, gaat het CBR de ZorgDomein-codes ook meesturen aan de andere klanten. Digitaal ingediende keuringsverslagen komen realtime bij het CBR binnen. Er is dan minder kans op fouten, bijvoorbeeld omdat onvolledig ingevulde formulieren niet verstuurd kunnen worden. Ook kwijtgeraakte post behoort tot het verleden. CBR heeft er alle vertrouwen in dat deze volgende stap in het digitaliseringsproces ervoor zorgt dat klanten veel sneller een besluit krijgen.

Per direct een code

Een beroepschauffeur die digitaal via MijnCBR zijn Gezondheidsverklaring invult, niet medisch bekend is bij het CBR en geen complex medisch beeld heeft, ontvangt vrijwel meteen een verwijsbrief en een keuringsverslag in zijn inbox op MijnCBR.
Heeft hij zijn verklaring per post verstuurd, en ook in de verklaring niet aangegeven dat hij verder digitaal wil communiceren, dan ontvangt hij de verwijzing en het keuringsverslag per post.
In de digitale en papieren verwijsbrief van het CBR is een ZorgDomein-code opgenomen. Deze code neemt de chauffeur mee naar de afspraak met de arts. Met Zorgdomein-code kan de arts zijn bevindingen digitaal delen met het CBR, via zijn account bij ZorgDomein – het grootste Nederlandse platform voor communicatie tussen huisartsen en specialisten.

Eerst zelf invullen

Nieuw in de procedure is daarnaast dat de aanvrager van de keuring altijd eerst alleen de antwoorden op zijn eigen vragen instuurt. Het CBR checkt dan direct of naast een keuringsverslag ook andere verwijzingen noodzakelijk zijn. Zo hoeft de aanvrager niet twee keer (dezelfde) arts te bezoeken.