Boetes ook voor buitenlandse transporteurs

Opmerkelijk 16-03-2018
Boetes ook voor buitenlandse transporteurs

Boetes voor buitenlandse vrachtwagens moeten ook gewoon geïnd worden, vindt TLN. De brancheorganisatie voor transport en logistiek doet een oproep aan de Tweede Kamer hier meer rekening mee te houden.

 

Uit onlangs verschenen cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat 70 tot 80 procent van de verkeersboetes voor buitenlanders in Nederland worden betaald. Kentekenhouders uit Oost-Europese lidstaten zijn hier bij inbegrepen. Bij Franse kentekenhouders wordt 56 procent van de verkeersboetes in Nederland betaald, wat hiermee het laagste percentage is.

 

Vervormd beeld geïnde boetes

Volgens TLN zijn de genoemde cijfers relatief hoog. Het gaat echter om cijfers van zowel personen- als vrachtverkeer. Het geeft daarom een vervormd beeld van het percentage geïnde boetes onder buitenlandse transporteurs.

 

Niet alle overtredingen meegerekend

Ook is maar een beperkt aantal overtredingen meegerekend. Dit zijn de overtredingen waarbij op Europees niveau is afgesproken dat informatie hierover tussen landen gedeeld wordt. Sommige overtredingen, specifiek voor vrachtverkeer, vallen hier niet onder, waardoor er dus ook geen informatie over is. Dit zijn overtredingen zoals met een te oude vrachtwagen een milieuzone binnenrijden zonder Eurovignet.

 

(Bron: TLN)